de ADHDsurvivalgids

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
hulpboek voor kinderen met ADHD
De AD(H)D survivalgids John F. Taylor, Abimo Uitgeverij

De AD(H)D survivalgids is een boek dat in de eerste plaats bedoeld is voor kinderen zelf, maar het is duidelijk ook de bedoeling dat kinderen dit gidsje delen met de volwassenen om zich heen. Het doel van het boek is kinderen te leren wat ADHD inhoudt, welke uitdagingen kinderen met ADHD hebben, maar ook wat hun sterke kanten kunnen zijn. De gids start met een korte uitleg van de kenmerken van ADHD: hyperactiviteit, impulsiviteit, onoplettendheid en besluiteloosheid. Aan de hand van een checklist kunnen kinderen zelf nagaan in hoeverre deze vier kenmerken op hen van toepassing zijn. Meteen daarna worden de talenten van kinderen met ADHD benoemd, zodat niet uitsluitend een negatief beeld neergezet wordt.

In het hoofdstuk erna wordt besproken hoe kinderen met ADHD kunnen leren kijken naar hun eigen gedrag, hoe ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. en hoe 'fouten' geïnterpreteerd kunnen worden als 'leermomenten'. Daarna wordt besproken hoe medicijnen en voeding invloed kunnen hebben op ADHD. In de daaropvolgende hoofdstukken worden adviezen gegeven hoe kinderen met ADHD het beste met hun uitdagingen om kunnen gaan in de thuissituatie, op school en in het contact met vrienden. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan het omgaan met sterke emoties.

De informatie wordt afgewisseld met illustraties, quotes van kinderen, opdrachten en korte weetjes. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een quiz. Deze quiz is bedoeld om kinderen even in herinnering te brengen wat ze net gelezen hebben en is meer grappig dan uitdagend bedoeld. De doelgroep van het boek is 8 tot 14-jarige, maar in mijn ogen zal een kind pas vanaf een jaar of tien echt goed uit de voeten kunnen met deze gids. De adviezen die gegeven worden vragen een flinke inzet van kinderen. Zo wordt onder andere geadviseerd spontaan te helpen in huis, meteen te komen bij gezinsactiviteiten, ook als je deze niet leuk vindt, regels te accepteren, spullen en privacy van anderen te respecteren en even afstand te nemen en tot rust te komen bij ruzie. Mooie omgangsvormen, maar best veel gevraagd van een kind, of het nu ADHD heeft of niet.
Evengoed een zeer bruikbare gids voor kinderen met ADHD, om hen te helpen begrijpen wat hun ADHD inhoudt en hoe ze er zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. En om hun omgeving te laten zien hoe zij het kind kunnen ondersteunen en op weg kunnen helpen bij het overwinnen van de uitdagingen van leven met ADHD.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden