Autisme goed te leven

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
boek voor ouders over omgaan met autisme
Met autisme valt goed te leven, R. Broersen en L. van de Kamp, Kosmos uitgevers

De diagnose autisme wordt steeds vaker gesteld. En dit stelt ouders, familieleden en leerkrachten voor de vraag, hoe het beste om te gaan met een kind met autisme. "Met autisme valt goed te leven" geeft inzicht in de problemen waar een kind met autisme tegen aan kan lopen, maar laat juist ook de sterke kanten van kinderen met autisme zien. Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk, wordt verhelderd wat autisme inhoudt en waarom kinderen met autisme dingen soms anders ervaren. Er worden tips en adviezen gegeven hoe kinderen met autisme in vele verschillende situaties hun problemen kunnen leren hanteren. Zo komt aan bod hoe thuis omgegaan kan worden met driftbuien, contact met broertjes en zusjes, visite, slapen, opruimen en verschillende geluiden. Buitenshuis wordt gekeken hoe kinderen met autisme begeleid kunnen worden bij het naar school gaan, uit logeren gaan, omgaan met vriendjes, op vakantie gaan en langzaam aan zelfstandig worden. Een gedeelte van het boek gaat ook in op de problemen waar volwassenen met autisme tegenaan kunnen lopen bij het studeren, zelfstandig wonen, binnen liefdesrelaties en bij alcohol en drugsgebruik. Het boek sluit af met de behandelingsmogelijkheden en een beschrijving van de verschillende vormen van autisme.

Het boek is heel praktisch geschreven, met vooral tips om in de dagelijkse praktijk met grote en kleine problemen om te gaan. De samenvattende rijtjes tussendoor maken de hoofdstukken overzichtelijk en de tips makkelijk toepasbaar. De vele voorbeelden maken de tekst vlot te lezen en de theorie inzichtelijk. De schrijvers zijn hier en daar wat stellig en lijken problemen van sommige autisten wat te generaliseren naar alle autisten. Bijvoorbeeld: " Op een congres begint de geluidsinstallatie rond te zingen. Van mensen die dan op zeer gespannen wijze en verkrampt de handen voor de oren houden, kun je vrijwel zeker aannemen dat zij autistisch zijn." Dat lijkt me wat kort door de bocht. Ook lijkt het mij niet dat "de mate van autisme van iedereen binnen het gezin in één oogopslag duidelijk wordt door het invullen van de Autisme Quotation-test". De schrijvers doen nog een aantal van deze uitspraken die in mijn ogen wel iets meer genuanceerd hadden gemogen. Juist omdat de schrijvers zelf aan het einde van het boek waarschuwen voor te snel etiketten plakken en stigmatiseren "omdat er in de diagnostische criteria symptomen beschreven staan, die iedereen wel eens heeft"
Maar dat doet niets af aan de bruikbaarheid en leesbaarheid van deze handige gids voor iedereen die in aanraking komt met kinderen met autisme.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden