Gedragsproblemen bij kinderen

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
gedragsproblemen bij kinderen
Gedragsproblemen bij kinderen, Walter Matthys & Christine Boersma, Hogrefe UItgevers

“Gedragsproblemen bij kinderen” is een toegankelijk geschreven boek voor ouders van kinderen met brutaal, boos, opstandig of agressief gedrag. Matthys geeft vanuit zijn expertise als kinder- en jeugdpsychiater uitleg over gedragsproblemen en praktische adviezen. Boersma heeft vanuit haar expertise als communicatiedeskundige gezorgd voor een makkelijk leesbare tekst. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt voor een grote groep ouders. Het boek opent met een uitleg wat gedragsproblemen zijn en hoe deze ontstaan. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de ouders en omgeving op de gedragsproblemen, waarbij zowel de negatieve als ook de positieve invloed aan bod komt. Er wordt een duidelijk beeld geschetst en de wisselwerking tussen het kind en zijn/ haar omgeving, waarbij beide elkaar beïnvloeden, wordt goed inzichtelijk gemaakt. De hierop volgende hoofdstukken zijn meer praktisch gericht en geven antwoord op de vragen 'wat kan je doen in de opvoeding' en 'hoe kun je helpen bij sociale problemen en boosheid'. Met behulp van voorbeelden en verdere uitwerking van de aangereikte methodes, wordt goed duidelik gemaakt hoe je de adviezen in de praktijk toepast. Bij mildere gedragsproblemen zullen ouders goed zelf aan de slag kunnen met dit niet te dikke boekje. Bij ernstiger gedragsproblemen zal begeleiding toch wenselijk zijn. Het laatste hoofdstuk komt dan van pas, waarin besproken wordt welke behandelingsmogelijkheden er zijn en hoe je als ouder samen kunt werken met anderen bij het aanpakken van de gedragsproblemen.

“Gedragsproblemen bij kinderen” leest prettig en is door de doordachte schrijfstijl geschikt voor veel ouders. De opmaak is zeer sober, wat illustraties zouden het boek misschien nog wat toegankelijker hebben gemaakt. Ieder hoofdstuk start met een kader met daarin een overzicht van wat er besproken gaat worden. Omdat de hoofdstukken uit veel korte paragraafjes bestaan en de paragraafjes vaak een hele vraag of zin als titel meekrijgen, wordt deze opsomming van de paragrafen te groot en onoverzichtelijk. De meeste ouders zullen dit overzicht denk ik overslaan. Kaders tussen de paragrafen door met kort puntsgewijs tips of kenmerken op een rijtje gezet, zouden meer bijdragen aan het overzichtelijk maken van hetgeen besproken wordt. De afsluitende samenvatting aan het eind van ieder hoofdstuk helpt wel om weer even op een rijtje te krijgen wat er besproken is.
“Gedragsproblemen bij kinderen” is een fijn boekje voor ouders die nog weinig weten over gedragsproblemen en graag naast kennis over de problemen ook handreikingen willen hoe ze zelf en in samenwerking met de omgeving aan de slag kunnen om deze problemen aan te pakken.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden