Heeft je kind een trauma

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
heeft je kind een trauma kaft
Heeft je kind een trauma? Melissa Goldberg Mintz, Hogrefe

Met 'Heeft je kind een trauma?' biedt klinisch psychologe Melissa Goldberg Mintz ouders handvatten om een trauma bij hun kind te herkennen en het kind na een traumatische ervaring te helpen minder angstig te zijn en weer nieuwe uitdagingen aan te durven gaan.
In heldere, toegankelijke taal, met veel ondersteunde voorbeelden legt Goldberg in het eerste deel uit wat een trauma is, hoe je dit kunt herkennen en hoe je als ouder kunt investeren in de relatie met je kind, om het zo te kunnen ondersteunen bij het herstel. Goldberg benadrukt in het boek meerdere malen de cruciale beschermende en ondersteunende rol die je als ouder hebt. En hierbij speelt enige basiskennis van trauma een belangrijke rol. Deze kennis hoopt Goldberg te bieden met dit boek.

In het tweede deel gaat ze uitgebreid in op wat je als ouder kunt verwachten nadat je kind een traumatische ervaring heeft gehad. Ze geeft gedetailleerde uitleg, om ouders zo te helpen het gedrag van hun kind te begrijpen. Een belangrijk punt dat ze hierbij naar voren brengt is het inzicht dat gedragsveranderingen meestal copingmechanismen zijn, onhandige manieren om met een moeilijke situatie om te gaan. Ook staat Goldberg stil bij de triggers die gevoelens verbonden aan een eerder doorleeft trauma weer naar boven kunnen halen en hoe je als ouder hierop kunt reageren.

In het derde deel van het boek wordt dieper ingegaan op hoe je als ouder om kunt gaan met minder gewenst gedrag dat ontstaat als copingreactie op een trauma. Er wordt gekeken naar regressie, klein en ernstig wangedrag, vermijdend en impulsief gedrag en zelfbeschadiging. Het vierde deel gaat in op de signalen die een indicatie zijn dat het goed is professionele hulp te zoeken, welke vormen van therapie er dan zijn en het belang van eventueel hulp zoeken voor jezelf als ouder, zodat je er kunt zijn voor je kind. Het boek sluit af met adviezen hoe je kunt omgaan met terugkerende symptomen, wanneer het trauma verwerkt lijkt te zijn.

'
Heeft je kind een trauma?' is een fijn boek voor ouders die geconfronteerd worden met een traumatische ervaring bij hun kind. Goldberg slaagt er heel goed in om ingewikkelde zaken, met behulp van duidelijke uitleg en mooie voorbeelden, heel inzichtelijk te maken. Zij schrijft met veel begrip en inlevingsvermogen voor zowel het kind als voor de positie van de ouders en haar schrijfstijl is heel prettig om te lezen.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden