Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Hoewel deze lijst zorgvuldig is samengesteld, kan Opvoedadvies.nl niet instaan voor de kwaliteit van de op deze websites verstrekte informatie of hun dienstverlening.
Andere websites

Pagina's over het ouderschap

NJI

Nederlands Jeugdinstituut
Veel informatie voor ouders en mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere ouders
De website van de Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
Voor ouders die stress ervaren of psychische problemen hebben
De Knoop is een landelijke vereninging voor ouders/verzorgers van kinderen met hechtings-stoornissen en /of het zo genoemde geen-bodemsyndroom
J/M Ouders biedt informatie voor ouders op het gebied van opvoeden, school, gezondheid en vrije tijd
Informatie over diverse financiële regelingen voor ouders
Website voor ouders van kinderen en jongeren die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt


Pagina's voor of met betrekking tot kinderen

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin. Ook ouders en opvoeders kunnen terecht voor informatie en advies
Een praktische gids voor leraren, medewerkers in de leerlingenzorg, studenten, ouders en kinderen
Website met betrekking tot brussen, de broers en zussen van een gezinslid dat ernstig ziek of gehandicapt is
De kleurenklok is een praktisch hulpmiddel om kinderen zelfstandig te leren werken
Tijdens vakantiekampen helpen professionele begeleiders kinderen van 8-12 die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kunnen kinderen zijn die een beetje buiten de boot vallen, die onzeker zijn, weinig assertiviteit vertonen of bijvoorbeeld te afhankelijk zijn van hun ouders
Website voor het vinden van een huiswerkinstituut of bijlesdocent, maar ook bij allerhande problemen op studiegebied of voor hulp bij het maken van een werkstuk
Project om ouders te motiveren met hun kinderen te praten over verantwoord alcoholgebruik
Back to Basic is een leer- & ervaringsprogramma voor kansarme jongeren die op een uitdagende manier willen werken aan hun toekomst
Tips de met betrekking tot veiligheid van kinderen
Informatie, steun en advies over het opvoeden van een puber
Op deze site vinden kinderen van wie de ouders aan scheiden alles over scheiding


Hulpverlening

Gratis jongerensite voor anonieme hulpverlening
Grip op je Dip biedt informatie, tips, ervaringsverhalen, mailmogelijkheid met hulpverleners (via de dipdeskundige) en groepscursussen via een gesloten chatbox-systeem aan jongeren met klachten over somberheid, piekeren, verdriet, etc.
Maatschappelijk Werk Online biedt de gelegenheid om via e-mailconsults op elk moment van de dag een analyse en advies te vragen bij psycho-sociale problemen
Website waar kinderen en hun ouders kunnen zoeken naar een weerbaarheidstraining bij hen in de buurt
Alle adressen van pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en andere kindertherapeuten
Dream Support zet zich op allerlei manieren in voor een positieve toekomst voor kinderen
Sociale vaardigheidstraining die landelijk gegeven wordt
Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met jonge kinderen tot en met 6 jaar
Site met informatie over en adressen van vestigingen van Bureau Jeugdzorg
Instelling die hulp biedt aan eetstoornispatienten
Oplossingsgericht en onafhankelijk meldpunt voor knelpunten in het jeugdbeleid
Landelijk opererende GGZ-instelling met vestigingen in het hele land
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Binnen dit zorgplan staat het aanbod voor begeleiding van groepen kinderen die thuis een scheiding meemaakten centraal
Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare is een landelijk opererend gespecialiseerd behandelcentrum voor jongeren met een eetstoornis
Op opvoedmix.nl kunnen ouders van Marokkaans-Nederlandse afkomst tot 35 jaar informatie op maat vinden over opvoeden, ervaringen uitwisselen en anoniem vragen stellen aan deskundigen.


Algemene/Psychologie-links

NIP

Website van het NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
Zoek naar een psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog in uw regio in Nederland
Radioprogramma van RTV-NH, met op vrijdagochtend de opvoedrubriek met medewerking van onze psychologe, Tamar de Vos - van der Hoeven.

Hoewel deze lijst zorgvuldig is samengesteld, kan Opvoedadvies.nl niet instaan voor de kwaliteit van de op deze websites verstrekte informatie of hun dienstverlening.
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden