Lotte en de beer

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
prenenboek over niet durven praten
Lotte en de beer, Martine Delfos, Nino/Uitgeverij SWP
( ± 5 tot 9 jaar)

'Lotte en de beer' is een therapeutisch kinderboek over een meisje dat niet goed durft te praten. Het boek is bedoeld om te lezen met kinderen die moeite hebben met praten, door een stoornis (taalontwikkelingsstoornis, selectief mutisme, taalproductiestoornis) of uit angst of verlegenheid.
Delfos geeft aan dat het boek bedoeld is voor kinderen tussen de vier en tien jaar oud. Ik vermoed dat 'Lotte en de beer' voor kinderen van vier (en soms vijf) nog wat te moeilijk is en dat kinderen van negen/tien jaar oud het toch wat kinderachtig zullen vinden. Ik raad het dan ook voor kinderen tussen de vijf en negen jaar aan.
Paginagrote eenvoudige zwart-wit illustraties ondersteunen het verhaal.

Lotte is een lief, verlegen klein meisje dat niet durft te praten. Ze is bang dat ze domme dingen zal zeggen als ze praat, dat mensen haar raar zullen vinden of dat ze boos zullen zijn wanneer ze gaat praten, omdat ze dat nooit gedaan heeft. Lotte houdt erg van beren, maar die zijn er in Nederland niet. Dan ontmoet ze op een dag toch een rondreizende beer die bang is raar gevonden te worden omdat hij een schouderbult heeft. Lotte vertelt de beer dat de bult niet raar is en de beer overtuigt Lotte er van dat ze niet raar of stom is en dat ze moet gaan proberen te praten. Lotte wil dit gaan proberen, al vindt ze het wel moeilijk.

Bij het verhaal staan toelichtingen en verduidelijkingen voor ouders en hulpverleners. 'Lotte en de beer' kan door hulpverleners gebruikt worden binnen de therapie of in de klas om de problematiek van een medeleerling te verduidelijken. Maar het is ook geschikt voor ouders om aan hun kind voor te lezen. Wel met het doel, daarna verder door te gaan op het probleem met praten dat het kind ervaart. Kinderen met spraak/taalproblemen zullen herkenning en erkenning vinden in het verhaal en hopelijk een stimulans om meer te gaan praten.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Bestellen of meer informatie?Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden