Het lukt gewoon niet

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
leren beter presteren op school
Ik weet niet, het lukt gewoon niet. Jeanette van Dijk, Uitgeverij SWP

Soms lukt het op school niet, terwijl je weet dat je kind het wel kan. Je zoon/dochter weet zelf ook niet goed waardoor dit komt. In dat geval kan 'Ik weet niet, het lukt gewoon niet' hem/ haar misschien verder helpen. Dit boek is, anders dan de meeste boeken over dit onderwerp, geschreven voor de scholier zelf in plaats van voor de volwassenen om hem/haar heen. "Ik weet niet, het lukt gewoon niet" is een soort zelfhulpboek voor scholieren die grip willen krijgen op hun tegenvallende schoolresultaten. Het richt zich op jongeren uit de bovenbouw van de Havo en het VWO.

Het boek start met onderscheid te maken tussen vier type problemen die er voor kunnen zorgen dat een jongere niet goed presteert. Het schooltype kan verkeerd gekozen zijn, een bepaald vak kan te moeilijk zijn, de scholier kan bepaalde studievaardigheden missen of er kunnen persoonlijke problemen spelen, waardoor het leren niet goed lukt. Hierna wordt er ingegaan op hoe deze problemen kunnen ontstaan. Het grootste deel van het boek gaat over het overwinnen van deze drempels, waarbij de nadruk ligt op de laatste twee type problemen.

De schrijfster reikt een hoop zinvolle adviezen en oefeningen aan, waarmee zeker verbetering in de manier van werken bereikt moet kunnen worden en daarmee betere schoolresultaten. De vraag is alleen of jongeren zelf goed uit de voeten zullen kunnen met dit boek. Het vraagt best veel van kinderen van deze leeftijd om met dit boek aan de slag te gaan. Het vereist discipline, enig vermogen tot organisatie en planning, het vermogen om dat wat jij nodig hebt uit de tekst te halen (onderscheid hoofdzaak/ bijzaak maken) en haalbare doelen te stellen. Allemaal punten die juist in dit boek naar voren komen als mogelijke problemen bij het leren van de scholieren voor wie dit boek bedoeld is. Ik denk dan ook dat dit meer een boek is voor jongeren om samen met een volwassene (ouder, leerkracht, mentor, coach) mee aan de slag te gaan.

De keuze voor de indeling van het boek draagt in mijn ogen ook niet bij aan de duidelijkheid van "Ik weet niet, het lukt gewoon niet" In de tekst tref je regelmatig verwijzingen naar latere hoofdstukken aan, hetgeen het boek wat onoverzichtelijk maakt. Ik denk dat het de overzichtelijkheid ten goede was gekomen als de aanpak per probleem aangeboden zou worden, in plaats van eerst alle verschillende problemen op te noemen, dan de oorzaken van deze problemen te bespreken en dan naar het overwinnen van deze problemen te gaan. Een hoofdstuk per probleem waarin besproken wordt wat het probleem is, hoe het ontstaat en wat je er aan kunt doen, zou het in mijn ogen een stuk overzichtelijker maken. Regelmatig een afsluitende korte opsomming/samenvatting van hetgeen besproken wordt, zou jongeren denk ik ook kunnen helpen om beter dat wat belangrijk is uit de tekst te halen.

"Ik weet niet, het lukt gewoon niet" kan bovenbouw scholieren zeker helpen bij het overwinnen van problemen bij het leren. Het bevat veel zinvolle tips en oefeningen. Maar om die uit de tekst te halen en goed aan de slag te kunnen gaan met de geboden adviezen, zal naar mijn idee wel wat hulp van een volwassene nodig zijn.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com: (momenteel alleen tweedehands verkrijgbaar)Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden