Mediawijs opvoeden

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
hoe voed je op tot mediawijsheid
Mediawijs opvoeden, Jodi Gold, Hogrefe

'Mediawijs opvoeden' biedt tips, handvaten en achtergrondinformatie aan iedereen die meer wil weten over opvoeden in de digitale wereld. Jodi Gold is kinderpsychiater en deze achtergrond is terug te zien in haar schrijfstijl. Haar doelgroep lijkt vooral wat hoger opgeleide ouders te zijn, gezien woordkeuze, schrijfstijl en opmaak van het boek. 'Mediawijs opvoeden' geeft een degelijk en zeer uitgebreid overzicht van alles waar je als ouder tegen aan kunt lopen in de begeleiding van je kind bij mediagebruik.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op hoe de digitale wereld er uit ziet en hoe deze je kind en zijn ontwikkeling beïnvloedt. In het tweede deel wordt per leeftijdscategorie besproken welke rol de digitale wereld speelt, tegen welke vragen ouders kunnen aanlopen en welke regels/ afspraken zij kunnen hanteren. Hierdoor kunnen ouders gemakkelijk die informatie zoeken waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Zo'n beetje alle vragen waar ze tegen aan kunnen lopen, komen aan bod. Er is hierbij ook uitgebreid aandacht voor de voorbeeldfunctie die je als ouder hebt voor je kind.

In het derde deel wordt aandacht besteed aan de digitale begeleiding van kinderen met ADHD, depressie of angst. Het boek sluit af met een vragenlijst op basis waarvan ouders digitale gezinsafspraken kunnen maken.

Er is in dit boek zeker ook aandacht voor de positieve kanten van internet, maar de nadruk ligt in mijn ogen toch duidelijk meer op de risico's. Hierdoor bestaat de aanpak die wordt aangeraden toch wat meer uit verbieden, beperken en controleren, dan uit begeleiden naar zelfstandigheid. Gold spreekt over het maken van afspraken, maar deze afspraken bevatten even goed vrij strikte regels. Uiteraard kun je als ouder je eigen invulling geven aan deze afspraken en hoef je de aangeboden gezinsovereenkomsten niet strikt naar de letter te volgen. De lichte nadruk op verbieden, beperken en controleren doet dan ook niets af aan de bruikbaarheid van het boek.

'Mediawijs opvoeden' is een degelijk en uitgebreid naslagwerk voor ouders en opvoeders die kinderen op een veilige manier online willen laten gaan.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com: (momenteel niet verkrijgbaar)Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden