Offline

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
puberboek over online pesten
Offline, Caja Cazemier, Ploegsma


Offline vertelt het verhaal van Jiska, een meisje van dertien dat door een nieuw, populair klasgenootje Sophie, wordt uitgekozen als slachtoffer van steeds meer uit de hand lopende pesterijen.
De pesterijen beginnen met flauwe opmerkingen en grapjes en Jiska merkt dat ze steeds meer wordt buitengesloten op school. Ze ervaart dat ook de meisjes die ze als haar vriendinnen beschouwde meegaan in de pesterijen of in ieder geval niet voor haar opkomen.
De pesterijen breiden zich al snel uit naar pesten via MSN en Hyves (er wordt een anti-Jiska-Hyves gestart) en Jiska ontvangt steeds meer nare anonieme sms-jes. Jiska probeert van zich af te bijten en voor zichzelf op te komen, maar slaagt hier niet in, de pesterijen houden aan en nemen enkel in ernst toe. Jiska raakt steeds dieper in de put en gaat steeds slechter over zichzelf denken.
Helaas heeft niemand in haar omgeving in de gaten hoe slecht het met Jiska gaat.

Wanneer ze op een dag alleen denkt te zijn en zit te huilen, komt haar (verstandelijk gehandicapte) zusje binnen. Dit brengt de bal aan het rollen en eindelijk hebben haar ouders in de gaten dat er iets aan de hand is en vertelt Jiska wat er gebeurd is. De school wordt op de hoogte gesteld en Sophie wordt aangesproken op haar gedrag. Twee vroegere vriendinnen van Jiska bieden hun excuses aan. Jiska gaat zich weer beter voelen en de pesterijen stoppen.

In 150 bladzijden wordt het petsen omschreven en slechts een bladzijde of 15 wordt besteed aan wat er gebeurt wanneer Jiska durft te vertellen dat ze gepest wordt. Deze zeer korte weergave van hoe het pesten aangepakt wordt wanneer Jiska eenmaal verteld heeft wat er is gebeurd is in mijn ogen wel erg mager. De oplossing is wel erg simplistisch en staat wel in erg schril contrast met alle ellende die er daarvoor op Jiska is af gekomen.

Het uitgebreid beschrijven van het pesten is zeker nodig om de lezer inzicht te geven in hoe Jiska zich moet voelen. Maar ik had graag meer willen lezen over hoe het verder gaat nadat de school op de hoogte is gesteld van de pesterijen en nadat Sophie en de meiden die met haar meededen zijn aangesproken op hun gedrag.
Juist wat er daarna gebeurt is denk ik van groot belang voor jongeren om te lezen: hoe wordt er precies hulp geboden, hoe reageren de klasgenoten/meelopers wanneer het pestslachtoffer weer naar school komt, hoe is de eerste confrontatie met de pestkop(pen) en hoe bouwt iemand die zo gepest is en teleurgesteld door vrienden weer vriendschappen op?

Juist daarover kunnen lezen is in mijn ogen belangrijk, om jongeren te helpen zien dat het echt mogelijk is om de pester aan te spreken op het gedrag en dat het mogelijk is om weer een nieuw plekje te vinden in een groep. Op deze manier kan de angst om het probleem aan te pakken minder groot gemaakt worden waardoor kinderen die gepest worden al veel eerder aan de bel durven te trekken en hulp durven te vragen.

Ik denk dat het verhaal van Jiska zeker herkenbaar zal zijn voor veel jongeren. Juist daarom vind ik het jammer dat de nadruk in dit boek zo ligt op het beschrijven van het pestgedrag en welke gevoelens dit oproept bij het slachtoffer en zo ontzettend weinig op hoe het gaat wanneer er ingegrepen gaat worden en hoe het voelt voor het slachtoffer wanneer er hulp komt. In mijn ogen een gemiste kans. Zeker omdat de schrijfster duidelijk wel advies wil bieden met haar boek, gezien het feit dat het boek afsluit met een uitgebreid nawoord met informatie en tips.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden