Ongeluk in zijn hoofd

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
zelfhulpboek voor kinderen met ouders met een beroerte
Onze pappa kreeg een ongeluk in zijn hoofd, Wieke van Dun/ Jasper Kingma, Nino/ UItgeverij SWP

In 'Onze pappa kreeg een ongeluk in zijn hoofd' vertelt Jasper van acht hoe zijn vader een herseninfarct kreeg toen Jasper vijf was. Wieke van Dun, Jasper’s moeder schreef dit boek samen met Jasper toen zij merkte hoe weinig informatie er te vinden is voor kinderen die geconfronteerd worden met iemand in hun directe omgeving die een beroerte krijgt. Jasper beschrijft wat er gebeurde in de twee jaren na dat zijn vader de beroerte kreeg en vertelt wat hij voelde en dacht. Hij maakte ook de illustraties in het boek. Jasper merkt dat niet alleen zijn vader veranderd is, maar dat het gebeurde ook een enorm effect heeft gehad op zijn moeder. Zij heeft minder tijd voor de kinderen, is vaker afwezig en moet veel zorg op zich nemen. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, zoals samen spelen met zijn vader of op vakantie gaan zijn dat plotseling niet meer. Het leven verandert drastisch voor Jasper en zijn zusjes.

Aan de hand van de ervaringen van Jasper worden er vragen gesteld aan het kind dat het boek leest. "Wat is er bij jou thuis veranderd na het ongeluk?" "Wat mis je het meest van je ouder?" "Ben je boos, verdrietig, bang, eenzaam of iets anders? En kan je dat tegen iemand zeggen? "
Zo kan het kind de eigen ervaringen opschrijven en uiting geven aan emoties en twijfels. Voor de ouders en andere volwassenen in de omgeving van het kind zijn tips en adviezen opgenomen. Ook de ervaringen van de schrijfster zelf zijn opgenomen in het boek. Zo is dit een boek om vooral als ouder samen met je kind te lezen, wanneer het gezin geconfronteerd wordt met een familielid dat een herseninfarct krijgt.

De ervaringen die Jasper omschrijft zijn mooi om te lezen en van een kinderlijke eerlijkheid. Zo vindt Jasper het moeilijk om steeds bij zijn vader langs te moeten gaan in het ziekenhuis, vooral omdat daar zoveel zieke en gehandicapte mensen zijn. Maar dat hij de McDonald's, de IKEA en de Arena kan zien vanuit het raam bij zijn vader vindt hij wel mooi. Voor kinderen zal hetgeen Jasper vertelt zeer herkenbaar zijn. Het zal kinderen helpen om te gaan met hun emoties en leren zien dat ze ook verdrietig en boos mogen zijn, ook al kan degene die de beroerte heeft gehad hier zelf niets aan doen. De tips die in het boek gegeven worden voor de ouders zijn zeer praktisch en kunnen een goede ondersteuning zijn voor de volwassenen die het kind door deze moeilijke tijd heen begeleiden.

"Onze papa kreeg een ongeluk in zijn hoofd" is zowel een voorlichtingsboek als ook een zelfhulpboek voor kinderen die geconfronteerd worden met een beroerte in hun omgeving. Het biedt kinderen en hun ouders/ de volwassenen om het kind heen informatie, de mogelijkheid de eigen ervaringen te vergelijken met die van Jasper en zijn moeder en biedt een goed uitgangspunt om verder te praten over alles wat verandert wanneer een ouder (of grootouder) een beroerte krijgt.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden