Gelukkige kinderen opvoeden

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
opvoeden voor dummies
Gelukkige kinderen opvoeden voor Dummies, Sue Atkins, Pearson Education


Er zijn 'voor dummies'-boeken over vele zeer uiteenlopende thema's. In dit deel wordt aandacht besteed aan opvoeding en vooral aan de relatie die ouders met hun kinderen kunnen opbouwen en versterken. Aan de hand van vijf thema's wordt naar het ouderschap gekeken. Gestart wordt met een aantal hoofdstukken om ouders te helpen hun kind en zichzelf als opvoeder beter te begrijpen. Vervolgens worden adviezen gegeven hoe ouders hun basisvaardigheden als opvoeder kunnen verbeteren: 'hoe communiceer je effectief, hoe stel je doelen voor je gezin en hoe zorg je voor goede relaties binnen het gezin?' Vervolgens wordt besproken hoe ouders kunnen bijsturen wanneer het niet gaat zoals zij wensen en hoe omgegaan kan worden met veelvoorkomende problemen. Afgesloten wordt met een deel over 'anders zijn', over hoe kinderen met een gediagnostiseerde stoornis begeleid kunnen worden.

Een belangrijke rode draad door het hele boek is de vraag wat je als ouder wenst voor je kind en gezin. Steeds weer wordt de ouder, door middel van vragen en opdrachten, uitgedaagd kritisch te kijken naar zichzelf en zijn/ haar verwachtingen en wensen: "Wat voor ouder ben ik nu, wat voor ouder wil ik worden, wat voor ouder heeft mijn kind nodig en wat hebben mijn kinderen en ik daar voor nodig? " Keer op keer wordt benadrukt hoe belangrijk wederzijds respect, begrip voor elkaar, ruimte voor eigenheid en een open communicatie zijn voor een fijne gezinssituatie.

De tekst leest vlot en de vele tips, voorbeelden, oefeningen en geheugensteuntjes (aangegeven met icoontjes) maken het makkelijk het belangrijkste uit de tekst te pikken. Het boek is geschikt voor ouders van kinderen van nul tot achttien en kan ook als naslagwerk gebruikt worden zodat je precies datgene kunt opzoeken waar je op dat moment vragen over hebt. Maar het is ook zeker geen slecht besluit om het helemaal te lezen omdat het heel toegankelijk geschreven is, met veel voorbeelden en oefeningen. Een prettig boek wanneer je meer wilt weten over opvoeding en bereid bent kritisch naar jezelf als ouder te kijken en veranderingen aan te brengen.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden