Opvoeden tot zelfvertrouwen

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
kaft opvoeden tot zelfvertrouwen
Opvoeden tot zelfvertrouwen , Steven Gielis, Lannoo

'Opvoeden tot zelfvertrouwen' is een boek gericht op ouders en opvoeders die een kind willen helpen bij het versterken van het zelfvertrouwen, de assertiviteit en de weerbaarheid. Gielis geeft 20 handreikingen waarmee opvoeders kinderen kunnen helpen steviger in hun schoenen te staan en te groeien in hun zelfstandigheid. Gielis kiest, zeker toepasselijk, de metafoor van een boom om de ontwikkeling van het kind en zijn of haar zelfvertrouwen weer te geven.

Eerst moet gewerkt worden aan een goede ondergrond geeft Gielis aan, waarin de boom stevig kan staan en groeien. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van de situatie en het stellen van haalbare doelen. Zo wordt de basis gelegd waarop de ontwikkeling kan plaats vinden Dan moet gewerkt worden aan een stevige stam, staande voor de veiligheid en stevigheid die het kind nodig zal hebben om zich te ontwikkelen. Onderwerpen als goed naar het kind luisteren, warmte geven, houvast bieden, beschikbaar zijn, werken aan lichaamstaal en gevoelens tonen en toelaten komen aan bod in dit hoofdstuk. Met een stevige stam en een goede ondergrond is er dan alle ruimte om de groene bladeren tot ontwikkeling te laten komen. En groene bladeren vragen om voedingstoffen. Gielis reikt als voedingstoffen voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfstandigheid aan: je kind helpen gedachten en gedrag te veranderen, je kind betrekken bij beslissingen, focussen op dat wat positief is, uitdagen tot groei, geloven in je kind en samen oefenen. Afsluitend benadrukt Gielis ook het belang van nestwarmte, een plek waar je altijd naar terug kunt en altijd veilig bent. Goede nestwarmte creëer je volgens hem door het goede voorbeeld te geven, ontspanning te bieden, los te laten en ook verdriet en ongeluk toe te laten.

'Opvoeden tot zelfvertrouwen' bevat waardevolle adviezen hoe je een goede basis legt voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Helaas vrees ik dat de schrijfstijl van dit boek niet voor iedereen even toegankelijk is. De woordkeuze en vaak lange zinnen vragen om een geoefend lezer die enigszins thuis is in de termen die vaak gebruikt worden rond ontwikkeling. Tussen de tekst door worden veel ouders aan het woord gelaten. Dit maakt de tekst wel toegankelijker en luchtiger en biedt voorbeelden bij de theorie die Gielis biedt. Jammer genoeg ontbreken deze praktijkvoorbeelden juist op punten in de tekst waar ze een goede verduidelijking zouden kunnen geven, zoals bij het SMART-principe en de netwerktekening.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden