Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Regelmatig verschijnt er een artikel over een nieuw onderwerp op www.opvoedadvies.nl. Veelvoorkomende problemen bij de opvoeding komen hierbij aan de orde, vaak met een aantal nuttige tips. Voor een overzicht van alle sinds 1999 verschenen artikelen klikt u op "Artikelen".
Nieuw op de site:


Taalontwikkelingsstoornis

Ieder kind leert in zijn eigen tempo praten. Het ene kind is er heel vlot mee, het andere heeft wat meer tijd nodig. Veel kinderen beginnen met een enkel woordje en bouwen het praten zo langzaam op. Terwijl er ook een groep kinderen is die wat later begint met praten, maar dan al heel snel in korte zinnetjes begint te spreken. In het artikel praten moet je leren kun je meer lezen over de taalontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer jouw kind wat langzamer is met zijn/ haar taalontwikkeling, kan je je hier als ouder zorgen om maken. Vaak is dit niet nodig, het kind heeft gewoon wat meer tijd nodig of is zich druk aan het ontwikkelen op andere punten. Ook een ingrijpende gebeurtenis in het leven van het kind (geboorte broertje/zusje, ziekenhuisopname, echtscheiding etcetera) kan er voor zorgen dat de taalontwikkeling even stil staat. Zorgen over de taalontwikkeling zijn dan meestal niet nodig. Maar enige alertheid bij een taalachterstand kan wel goed zijn, want soms is er wel meer aan de hand.
Bij zo'n zeven procent van de kinderen is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). (TOS heette tot 2014 ESM, Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden)

TOS

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis waarbij taal minder goed verwerkt wordt in de hersenen. Het kind heeft hierdoor moeite met praten maar ook met het begrijpen van taal. Hier ligt ook het duidelijkste verschil met een kind met een taalachterstand. Een taalachterstand kan verholpen worden door een groter taalaanbod en extra ondersteuning. Kinderen met TOS hebben niet voldoende aan een groter taalaanbod en zij zullen altijd moeite blijven houden met taal, hoezeer ze ook geholpen worden in hun ontwikkeling.

Lees verder

Regelmatig verschijnt er een artikel over een nieuw onderwerp op www.opvoedadvies.nl. Veelvoorkomende problemen bij de opvoeding komen hierbij aan de orde, vaak met een aantal nuttige tips. Voor een overzicht van alle sinds 1999 verschenen artikelen klikt u op "Artikelen".
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden