Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Regelmatig verschijnt er een artikel over een nieuw onderwerp op www.opvoedadvies.nl. Veelvoorkomende problemen bij de opvoeding komen hierbij aan de orde, vaak met een aantal nuttige tips. Voor een overzicht van alle sinds 1999 verschenen artikelen klikt u op "Artikelen".
Nieuw op de site:


Mama, moet ik al naar voetbal?

Structuur bieden binnen de opvoeding

Dat kinderen baat hebben bij een duidelijke structuur in hun dag, daar zijn de meeste ouders zich wel van bewust. Maar wat houdt dat dan in, structuur bieden? Hoe bied je op een goede manier structuur en waarom is deze structuur voor de meeste kinderen van belang?

Rust, reinheid en regelmaat. Het klinkt wat ouderwets en de invulling die er vroeger aan gegeven werd, met een structuur van vaste tijden en strenge regels, zal geen ouder nu er nog aan willen geven. Maar kinderen hebben wel degelijk baat bij rust en regelmaat. Structuur in de vorm van een terugkerend ritme in de dag, vaste volgordes en duidelijke regels/ grenzen, geeft kinderen houvast en duidelijkheid. Deze structuur biedt voorspelbaarheid en overzicht. Wanneer je als kind weet wat er gaat komen en wat er van je verwacht wordt, dan geeft dat rust en een veilig gevoel. En dat draagt weer bij aan het zelfvertrouwen, want je zoon/dochter kan goed inspelen op en omgaan met dat wat er op hem/ haar af komt in de loop van de dag.
Wanneer er structuur en voorspelbaarheid in de dag is en het kind dus minder energie hoeft te steken in het omgaan met onverwachte zaken, dan blijft er meer energie over om te steken in groei en ontwikkeling.

Nu kan dit misschien best als een uitdaging klinken, de opgave om als ouder een goede structuur in de dag aan te brengen. Zeker wanneer je zelf niet zo van de structuur en voorspelbaarheid bent en houdt van 'zien wat de dag je brengt' en spontane afspraken. Maar wanneer je kijkt naar een gemiddelde dag, van jou of je kind, dan zal je daarin al veel (niet bewust geplande) structuur aantreffen. Volwassenen zijn zo gewend zaken automatisch in een bepaalde volgorde te doen, dat een hoop structuur vanzelf al ontstaat. Je biedt waarschijnlijk al meer structuur dan je zelf denkt.


...

Lees verder

Regelmatig verschijnt er een artikel over een nieuw onderwerp op www.opvoedadvies.nl. Veelvoorkomende problemen bij de opvoeding komen hierbij aan de orde, vaak met een aantal nuttige tips. Voor een overzicht van alle sinds 1999 verschenen artikelen klikt u op "Artikelen".
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden