Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Workshop op locatie?

Opvoedadvies.nl verzorgt workshops voor groepen over uiteenlopende thema's
Workshops en interactieve lezingen

Opvoedadvies.nl biedt voor kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die hierin geïnteresseerd is interactieve lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen.

Op dit moment bieden wij de volgende interactieve lezingen/ workshops aan (klik voor informatie):

Opvoeden, een mooie uitdaging

Opvoeden, in sommige fases verloopt het allemaal heel soepel, maar op andere momenten kunnen ouders flink met de handen in het haar zitten. En ook al verloopt de opvoeding van het ene kind gemakkelijker dan die van het andere kind, iedere ouder vraagt zich wel eens af hoe het nu moet en of hij of zij het wel op de juiste manier aanpakt in de opvoeding.
In deze interactieve lezing wordt antwoord gezocht op de vraag hoe kinderen op de verschillende leeftijden op een bij hun leeftijd aansluitende manier begeleid kunnen worden. Zaken als regels stellen, negeren, corrigeren en belonen, omgaan met emoties, omgaan met niet luisteren en praten met je kind komen aan bod. Na afloop van de lezing krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen
De interactieve lezing duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de lezing bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Weerbaarheid en zelfvertrouwen

Weerbaarheid staat hoog op het lijstje van zaken die ouders hun kinderen toewensen. Een kind dat weerbaar is kan op een passende manier voor zichzelf opkomen, zonder een ander daarbij te schaden of respectloos te behandelen. En bij de ontwikkeling van deze weerbaarheid speelt zelfvertrouwen een belangrijke rol.
In deze workshop wordt ingegaan op hoe ouders en opvoeders kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Aan de hand van de verhalen van een aantal kinderen worden de ouders/ opvoeders gevraagd na te denken over wat de beste manier is om kinderen in deze situaties te begeleiden. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Deze workshop is geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten bijkomend nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Als eten een strijd wordt

Het ene kind is kieskeurig, het andere eet te veel, een derde eet juist te weinig en een vierde weigert aan tafel te zitten tijdens het eten. Het kan ouders soms redelijk wanhopig maken. Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind gezond eet en voldoende binnen krijgt. De wetenschap dat het een veel voorkomend probleem is verandert daar niets aan.
In deze workshop wordt ingegaan op hoe deze eetproblemen ontstaan en hoe ouders het beste kunnen omgaan met verschillende eetproblemen. Aan de hand van uitdagende stellingen worden de ouders gevraagd na te denken over wat de beste manier is om om te gaan met eetproblemen. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Deze workshop is geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de lezing bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten bijkomend nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Niet naar bed willen en andere slaapproblemen

Menig kind heeft er vroeger of later last van, problemen met het slapen. Het kind komt maar moeilijk in slaap, wordt 's nachts steeds wakker, wil niet alleen slapen of is angstig in de nacht. Nachtmerries en nachtangsten kunnen hierbij een rol spelen. Maar vaak is het ook het uitproberen van grenzen en het zoeken van aandacht.
Slaapproblemen hebben een flinke impact op het kind, maar ook op de ouders. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel waarin vermoeidheid de slaapproblemen in stand houdt. Dit kan gebeuren doordat de ouders als gevolg van vermoeidheid toegeven, maar ook doordat het kind door vermoeidheid door het slechte slapen de slaap verkeerd gaat verdelen. Een duidelijke aanpak waarbij het kind geholpen wordt weer beter te gaan slapen kan dan uitkomst brengen. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende slaapproblemen en worden adviezen gegeven hoe hier het beste mee om gegaan kan worden. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, ouderverenigingen en sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Dwarse peuters, een hele uitdaging

Bijna iedere ouder krijgt er vroeger of later mee te maken, een koppig peutertje die enkel zijn eigen zin wil doen en niet tot reden vatbaar lijkt te zijn. Het kind is dwars en verzet zich tegen alle grenzen en eisen die door de ouders gesteld worden. Er wordt dan ook vaak gesproken van de peuterpuberteit. Het is de fase van het 'zelluf doen" en het veelvuldig "nee zeggen". Door al dit dwarse gedrag kan soms een beetje over het hoofd gezien worden hoe leuk, lief en gezellig peuters ook kunnen zijn.
In deze workshop wordt gekeken naar de ontwikkeling van peuters, het waarom van dit dwarse gedrag en worden tips en adviezen gegeven hoe omgegaan kan worden met het dwarse gedrag. De deelnemers wordt gevraagd met elkaar in discussie te gaan over een aantal vragen die ouders zichzelf vaak stellen. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen in deze leeftijd
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Seksuele ontwikkeling van kinderen (0 t/m 12 jaar)

Over de vele verschillende kanten van de ontwikkeling van kinderen wordt veel gepraat. Maar als het de ontwikkeling betreft van de seksualiteit is men toch vaak terughoudend en onzeker. Ouders hebben vaak het idee dat seksualiteit pas in de puberteit echt aanbod komt. Maar niets is minder waar. In de eerste levensjaren wordt al de basis gelegd voor het verdere seksuele leven. Ouders gaan in hun opvoeding op een bepaalde manier met seksualiteit en bloot zijn om. Dit heeft invloed op hoe het kind zich gedraagt, voelt en ontwikkelt.
Kinderlijke seksualiteit is niet te vergelijken met volwassen seksualiteit. Kinderen zijn niet bewust bezig dit te ontwikkelen, maar ze ontdekken ding al spelend en stellen veel vragen uit nieuwsgierigheid. In deze interactieve lezing wordt ingegaan op hoe de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 verloopt en hoe ouders en opvoeders kinderen hierbij kunnen begeleiden. Na afloop van de interactieve lezing krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen in deze leeftijd
De lezing duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor deze interactieve lezing bedragen 239 euro. Voor lezingen buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Kinderen leren omgaan met geld

Omgaan met geld is iets wat kinderen moeten leren, maar wat ouders niet altijd zien als een onderdeel van de opvoeding. Toch is het leren omgaan met geld ook een belangrijk opvoedkundig punt. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die in hun jeugd op een goede manier hebben leren omgaan met geld, ook als volwassene verantwoorder met geld omgaan.
In deze workshop wordt ingegaan op het belang van leren omgaan met geld en worden tips en adviezen gegeven op welke manier dit het beste gedaan kan worden. De workshop wordt in de twee versies aangeboden, één voor kinderen tot 12 jaar en één voor pubers. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor ouderavonden van lagere scholen, naschoolse opvang, middelbare scholen, sportverenigingen, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen en pubers
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro.
Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

De gevolgen van echtscheiding voor kinderen

Een flinke groep kinderen wordt geconfronteerd de scheiding van de ouders. Dit is een ingrijpende gebeurtenis die het leven van het kind danig op zijn kop zet. Niet alleen wordt het kind geconfronteerd met een groot verlies, alles dat vertrouwd was is plotseling verdwenen. En de scheiding is nog maar het begin van een reeks van veranderingen in het leven van het kind
In deze interactieve lezing worden ouders, leerkrachten, medewerkers van een kinderdagverblijf of andere geïnteresseerde geïnformeerd over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Aan de hand van voorbeelden wordt er advies gegeven hoe kinderen geholpen kunnen worden. Met behulp van een aantal uitdagende vragen worden de deelnemers uitgedaagd de discussie met elkaar aan te gaan om zo samen te ontdekken waarbij kinderen het meest gebaat zijn na een scheiding. Na afloop van de lezing krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen die geconfronteerd worden met een scheiding
De interactieve lezing duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor deze interactieve lezing bedragen 239 euro. Voor lezingen buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Verhuizen met kinderen

Verhuizen is stressvol, daar is een ieder het over eens. Maar welk effect een verhuizing op een kind heeft wordt nog wel eens onderschat. In alle drukte en stress rond de verhuizing, alles dat er geregeld moet worden en georganiseerd, kan wel eens het kind wat over het hoofd gezien worden. Dat hoeft uiteindelijk 'alleen maar mee te verhuizen'.
Maar zo simpel ligt het niet. Verhuizen is iets waar kinderen over het algemeen erg tegen opzien en wat ze alleen maar heel vervelend vinden. Ze moeten hun vertrouwde buurt achterlaten, hun school, hun vrienden en het kan heel beangstigend zijn om in een nieuwe buurt en op een nieuwe school te komen en daar je plek te moeten vinden. Een goede begeleiding van het kind bij een verhuizing is dan ook van groot belang. Aan de hand van de verhalen van vier kinderen wordt het impact van een verhuizing op kinderen in verschillende leeftijdsgroepen besproken. Na afloop van de workshop krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Geschikt voor kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die te maken heeft met kinderen die geconfronteerd worden met een verhuizing
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Angst voor de zwemles

Bijna alle kinderen leren zwemmen. Gelukkig gaat dit bij de meeste kinderen vrij soepel. Ze hebben wel eens geen zin of zien tegen een bepaalde oefening op, maar ondergaan de les zonder grote problemen. Helaas zijn er ook kinderen die erg bang zijn tijdens de zwemles en iedere week weer met grote angst het zwembed binnen stappen.
In deze interactieve lezing worden ouders, zweminstructeurs en andere zwembadmedewerkers geïnformeerd over de gevolgen van deze angst voor het verloop van de zwemles en wordt uitgebreid geadviseerd hoe kinderen met angst geholpen kunnen worden tijdens de zwemles. Na afloop van deze interactieve lezing krijgen de deelnemers een hand-out met tips en adviezen
De workshop duurt twee uur inclusief pauze
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Pubers op de digitale snelweg

Internet is niet meer weg te denken uit het leven van een puber. Pubers gamen, chatten, mailen, bloggen, skypen en downloaden en zijn ontzettend veel online. Internet heeft jongeren veel te bieden, maar internet heeft soms ook zijn negatieve kanten. Een goede begeleiding door de ouders helpt jongeren op een goede manier om te gaan met internet.
In deze interactieve workshop worden ouders en leerkrachten geïnformeerd over wat jongeren doen op internet en op welke manier ze hierbij begeleid kunnen worden. Na afloop van deze interactieve workshop krijgen de deelnemers een hand-out met tips en adviezen.
De workshop duurt twee uur inclusief pauze.
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten aanvullend in rekening gebracht (reiskosten en reistijd).

Uw kind op de digitale snelweg

Internet is ook uit het leven van jongere kinderen niet meer weg te denken. Al vanaf een jaar of zes (en vaak al jonger) beginnen kinderen de computer met al zijn mogelijkheden te ontdekken. Ook op de leeftijd van zes tot twaalf zijn kinderen al veel online. Internet heeft kinderen veel te bieden, maar internet heeft soms ook zijn negatieve kanten. Een goede begeleiding door de ouders helpt kinderen op een goede manier om te gaan met internet.
In deze interactieve workshop worden ouders en leerkrachten geïnformeerd over wat kinderen tussen de zes en twaalf doen op internet en op welke manier ze hierbij begeleid kunnen en moeten worden. Na afloop van deze interactieve workshop krijgen de deelnemers een hand-out met tips en adviezen.
De workshop duurt twee uur inclusief pauze.
Kosten voor de workshop bedragen 239 euro. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten aanvullend in rekening gebracht (reiskosten en reistijd).

Workshop op maat
Naast deze workshops en interactieve lezingen biedt
Opvoedadvies.nl voor organisaties ook lezingen en workshops op maat. In overleg wordt er gekeken voor welk thema er gekozen wordt en hoe de workshop vorm moet krijgen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, praktische adviezen en handige tips zal het thema besproken worden. Na afloop krijgen de deelnemers een handout met alles op een rijtje zodat thuis alles nog eens rustig doorgelezen kan worden.

Heeft u interesse in een lezing/ workshop of wilt u graag meer informatie, neem dat contact met ons op via workshop@opvoedadvies.nl
.

Workshop op locatie?

Opvoedadvies.nl verzorgt workshops voor groepen over uiteenlopende thema's
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden