Overweldigende emoties

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
kinderen met overweldgende emoties begeleiden
Opvoedwijzer overweldigende emoties, Pat Harvey en Jeanine Penzo, Hogrefe

‘Opvoedwijzer overweldigende emoties’ is een zelfhulpboek voor ouders van kinderen met emotionele uitbarstingen. De ouders wordt een methode aangereikt waarbij zijzelf en hun kind beter leren omgaan met de overweldigende emoties die het kind ervaart. Deze methode is gebaseerd op de Dialectische gedragstherapie, waarbij ouders en kind vaardigheden leren om zo goed mogelijk om te gaan met de emoties van het kind door anders op problemen te gaan reageren.

Er wordt uitgelegd hoe explosief gedrag ontstaat, waarom het kind er niet in slaagt de emoties te reguleren en hoe de reactie van de ouders hier invloed op kan hebben.
Ook worden er vaardigheden aangereikt waarmee de kans op uitbarstingen verkleind kan worden en effectief gereageerd kan worden op overweldigende emoties en uit de hand gelopen gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan het effect van deze uitbarstingen op de andere familieleden en hoe men kan omgaan met reacties uit de omgeving.

Het boek is praktisch van opzet met veel voorbeelden en oefeningen en hierdoor goed bruikbaar voor ouders. Wel is zo hier en daar (vooral in de eerste hoofdstukken) het taalgebruik wat wollig. Regelmatig zou een iets eenvoudiger formulering de tekst leesbaarder maken en voor meer ouders toegankelijk. In plaats van te zeggen: “om effectief met je kind te kunnen interacteren en communiceren”, is “om goed met je kind te kunnen omgaan en praten” duidelijker en toegankelijker.
De voetnoten die direct in de tekst staan maken het lezen van de tekst minder prettig, zeker voor mensen die niet gewend zijn wetenschappelijke teksten te lezen, wat toch voor de meeste ouders geldt.

Door de wollige schrijfstijl, maar ook door de methode die beschreven wordt, die veel inzet, geduld, empathie en een zeer goede controle over de eigen emoties van de ouder vraagt, is dit boek niet geschikt voor iedere ouder die te maken heeft met een kind met explosief gedrag als gevolg van overweldigende emoties.
Maar een flinke groep van deze ouders zal zeker baat hebben bij dit boek, doordat het inzicht geeft in het waarom van het gedrag van het kind en effectieve methodes aanreikt waarmee zowel de ouders als het kind zelf aan de slag kunnen om het gedrag bij te sturen en de emoties beter onder controle te leren krijgen.Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:


Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden