strategiekaarten huiswerk

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
stategiekaarten huiswerk kaft
Strategiekaarten huiswerk, Colette de Bruin, High 5 Publishers

Zelfstandig huiswerk maken kan een flinke uitdaging zijn. De 'strategiekaarten huiswerk' bieden hierbij ondersteuning. Het boek bestaat uit 26 afwasbare kaarten die stuk voor stuk een stappenplan aanbieden voor een leeractiviteit, ingedeeld in vijf categorieën. De kaarten zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool vanaf groep zes en middelbare scholieren. Het boek start met een huiswerkplanner en een stappenplan hoe je een open vraag en een berekening kunt benaderen. Het tweede deel gaat in op verschillende manieren om informatie te leren. Het bestaat uit een stappenplan hoe je begrippen en topografie leert en kaarten die laten zien hoe je leerstof overzichtelijker maakt in een samenvatting, een schema of een mindmap. De derde categorie kaarten gaat specifiek in op het leren van een taal. Deze drie delen zijn al te gebruiken voor basisschoolleerlingen en ook geschikt voor kinderen in de eerste klassen van de middelbare school.

De laatste twee delen van het boek zijn duidelijk wat meer gericht op de oudere leerlingen, die al wat verder gevorderd zijn in het middelbare onderwijs. De kaarten bieden een stappenplan voor verschillende schrijfopdrachten (samenvatting, artikel, betoog, recensie, beschouwing) en grotere schoolopdrachten zoals het schrijven van een werkstuk / boekverslag, het geven van een presentatie of het voorbereiden van een debat.

voorbeeld kaart woorden leren
De kaarten kunnen zeker een ondersteuning zijn voor leerlingen die makkelijk het overzicht kwijtraken bij het leren en maken van schoolwerk. De verschillende activiteiten worden zeer gestructureerd weergegeven, waarbij ieder genomen stapje afgestreept kan worden. De kaarten helpen vooral de lesactiviteit te ordenen, ze geven minder informatie over hoe je bepaalde stappen dan precies aanpakt. Vooral bij de laatste twee categorieën (teksten schrijven en grote opdrachten maken) worden veel verschillende onderdelen van de opdracht benoemd zoals probleemstelling, hoofdgedachten, doelstelling, tekststructuur etcetera, zonder dat hier veel verdere uitleg of ondersteuning bij geboden wordt. Je kunt je afvragen of scholieren die de ondersteuning van deze kaarten nodig hebben bij het plannen en maken van hun huiswerk, hier niet een beetje het spoor zullen bijster raken. Juist het goed omschrijven en ordenen van deze onderdelen van een tekst kan een flinke uitdaging zijn voor scholieren.

De 'strategiekaarten huiswerk' kunnen een goed hulpmiddel zijn voor kinderen die er moeite mee hebben gestructureerd hun huiswerk te plannen, maken en leren. Het einddoel is dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Om goed te leren werken met de strategiekaarten lijkt begeleiding van een ouder, leerkracht of huiswerkbegeleider toch wel wenselijk.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden