Temperamentvolle kinderen

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
temperamentvolle kinderen opvoeden en helpen
Temperamentvolle kinderen, Eva Bronsveld, Kosmos Uitgevers

In 'Temperamentvolle kinderen' schrijft Eva Bronsveld over kinderen die intens, gevoelig en opmerkzaam zijn en beschikken over een sterke eigen wil. Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk, beschrijft Bronsveld wat deze kinderen moeilijk vinden, wat ze nodig hebben en hoe je als ouder hier zo veel mogelijk op in kan spelen. Bronsveld legt daarbij de nadruk op het samenwerken met je kind om zo tegemoet te komen aan zijn of haar behoeftes. Iedere ouder zal zijn kind wel in meer of mindere mate herkennen in de beschrijvingen. Bronsveld benadrukt dan ook zelf dat het hier niet gaat om een diagnose en dat ook de wat minder temperamentvolle kinderen zeker baat kunnen hebben bij de tips en adviezen die zij geeft.

Het boek is zeer toegankelijk geschreven en leest makkelijk weg. De korte teksten met veel voorbeelden maken het ook gemakkelijk steeds kleine stukjes te lezen, tussen de dagelijkse bezigheden door, of even op te zoeken hoe je met bepaald gedrag het beste kunt omgaan. Het is een heel praktisch boek, met veel adviezen en concrete tips, waarbij de basis vooral ligt in het leren begrijpen van je kind en het positiever benoemen van soms voor ouders lastig gedrag. Bijvoorbeeld, in plaats van hun kind als koppig te zien worden ouders gestimuleerd hun zoon/dochter als vastberaden en doelgericht te beschouwen. Dit helpt ouders met een hernieuwde blik naar hun kind te kijken en op een positievere manier de interactie aan te gaan. Want zoals Bronsveld omschrijft, het opvoeden van een temperamentvol kind kan best een uitdaging zijn. Helemaal als je kind zijn/haar temperament niet van een vreemde heeft.

Bronsveld raadt aan bewust aandacht te hebben voor de beweegredenen van het kind. Door veel te praten, het kind inspraak te geven, mee te bewegen en begrip te hebben voor dat wat moeilijk is voor het kind, kan een samenwerking ontstaan waar zowel ouder als kind zich prettiger bij voelt. De nadruk ligt steeds op je verdiepen in wat er in je kind omgaat. Niet iedere ouder zal zich kunnen vinden in de kindgerichte aanpak die beschreven wordt in 'Temperamentvolle kinderen'. Sommige ouders zullen deze 'te soft' vinden en het niet eens zijn met een aanpak waarin zo samengewerkt wordt met en gekeken wordt vanuit het kind. Maar wanneer je als ouder graag wilt opvoeden vanuit verbondenheid met je kind en je er voor open staat te kijken naar de onderliggende behoeftes achter het soms lastige gedrag van je temperamentvolle kind, zul je zeker veel vinden in dit boek om mee aan de slag te gaan.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden