Uitvindboek voor ouders

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
uitvindboek voor ouders
Uitvindboek voor ouders, Janneke van Bockel en Alice van der Pas, Humm Publishing

De titel van dit boek en vooral de ondertitel: "Aha, zo doe ik dat", doet vermoeden dat het 'Uitvindboek voor ouders' een praktisch opvoedkundig boek is vol tips en adviezen. En dat is "Uitvindboek voor ouders" nou juist niet. Janneke van Bockel schrijft in dit boek over haar ervaringen als ouder in korte, column-achtige stukjes. Ze vertelt over haar twijfels in de opvoeding van haar twee dochters en hoe de praktijk vaak zo anders is dan je verwacht had. Heel duidelijk komt naar voren dat kinderen toch minder maakbaar zijn dan vaak gedacht wordt en dat de aard van je kind een grote invloed heeft op hoe je opvoedt en omgaat met je kind. Van Bockel vertelt open en eerlijk over haar ervaringen en steekt niet onder stoelen of banken dat ze opvoeden soms als een stevige uitdaging ervaart. Ze gaat in haar columns op zoek naar het antwoord op de vraag waarom ze als ouder doet zoals ze doet. Waarbij het thema 'loslaten en opvoeden naar zelfstandigheid' veel terugkomt in de anekdotes die Van Bockel vertelt “Wat een vreemde taak hebben we als ouders: je stopt ontzettend veel energie in je kind met als belangrijkste doel dat je niet meer nodig bent" en “Kinderen groot brengen betekent dat je hen loslaat of beter gezegd, telkens anders vasthoudt”

Het "uitvindboek voor ouders", biedt dan misschien niet het directe antwoord op al je opvoedkundige vragen (en wil dat ook niet doen), het biedt wel herkenning en erkenning voor het ouderschap. De boodschap die de schrijfster wil geven is duidelijk: twijfel hoort bij het ouderschap en uiteindelijk modderen we allen als ouders een beetje aan. En dat geeft niet, want opvoeden is een leerproces dat steeds door loopt en iedere dag kan je opnieuw van start gaan met een andere aanpak.

Deze boodschap wordt ook zeker onderschreven door Alice van der Pas. Zij schreef voor dit boek commentaar bij de anekdotes van Van Bockel. De bijdrages van Van der Pas zijn korte bespiegelingen vanuit de ouderschapspsychologie (Van der Pas is ouderbegeleider en gezinstherapeut) die theoretische achtergrondinformatie bieden bij de verschillende onderwerpen die Van Bockel aansnijdt. Ook deze hoofdstukjes bestaan meer uit overpeinzingen dan adviezen of tips.

Het doel van Van Bockel en Van der Pas lijkt vooral het bieden van (h)erkenning en ouders aanzetten tot het zelf over opvoedkundige situaties nadenken. Zodat iedere ouder voor zichzelf kan zeggen: "Aha, zo doe IK dat. En al is dat misschien anders dan hoe andere ouders dat zouden doen, het past bij mijn kind en mij" En daarmee klopt de ondertitel toch weer.

Tamar de Vos - van der HoevenMeer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden