Waar ben je nu

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
verhalen voor kinderen bij een afsvheid
Waar ben je nu, zie jij me nog?, Riet Fiddelaers - Jaspers (samenstelling), In de Wolken


"Waar ben je nu, zie je me nog?" is een boek voor kinderen met verzamelde verhalen en gedichten over dood gaan en afscheid nemen. Ze zijn bedoeld om kinderen thuis, in de klas en bij de uitvaartdienst te ondersteunen. Het boek bevat zowel bestaande verhalen uit boeken als ook gedichten en tekeningen van kinderen en verhalen die gebruikt werden bij uitvaartdiensten.
Het eerste hoofdstuk bevat tien verhalen over dood en afscheid die uit boeken gehaald zijn. Het zijn alle wat filosofische verhalen en de vraag dient zich aan in hoeverre kinderen hiermee uit de voeten zullen kunnen en vooral ook wat een kind dat geconfronteerd wordt met de dood hiermee kan.

Het tweede hoofdstuk bevat gedichten en tekeningen van kinderen. Aan de hand van voorbeelden worden tips gegeven hoe een kind dat moeite heeft iets op papier te zetten op weg geholpen kan worden.
Hoofdstuk drie bestaat uit verhalen die speciaal geschreven zijn voor afscheidsdiensten Ze staan op thema ingedeeld waarbij de volgende thema's aan bod komen: Het overlijden van (groot)ouders, (jonge) kinderen, klasgenoten of leerkrachten, kinderen met een (verstandelijke) beperking en de thema's gevoelens, zelfdoding, na de dood en rouwen. Sommige verhalen zijn in verschillende versies, aangepast aan de situatie, terug te vinden in dit hoofdstuk. In een aantal verhalen wordt vooral vanuit metaforen gesproken over de dood en afscheid nemen, vaak min of meer in de vorm van een sprookje of fabel. Deze verhalen lijken vooral het verlies te willen verzachten en een soort verklaring te willen geven voor de dood en wat er daarna is.

In andere verhalen worden de onderwerpen dood en afscheid nemen veel directer benoemd. Deze verhalen beschrijven meer de gevoelens rond het overlijden van een dierbare, waardoor kinderen er veel herkenning in zullen kunnen vinden. Het zal per ouder/ begeleider en per kind verschillen waarvoor gekozen wordt. Het is lastig aan te geven voor welke leeftijdsgroep de verhalen geschikt zijn. Veel ervan zijn in mijn ogen eigenlijk nog te moeilijk voor jongere kinderen, maar door de vorm (verhalen over dieren, prinsessen en feeën) ook niet allemaal even geschikt voor oudere kinderen.
Flink wat van de verhalen zijn geschreven voor een specifiek sterfgeval, door mensen die dicht bij de overledene of de nabestaanden stond en echt op die ene situatie van toepassing. Hierdoor zijn deze niet zoals de flaptekst aangeeft direct te gebruiken bij een afscheidsdienst, in de klas of om thuis voor te lezen. Ze geven meer een beeld van hoe je zo'n persoonlijk verhaal kunt vormgeven.

De verhalen behandelen een vreselijk moeilijk onderwerp, zeker wanneer je kinderen ermee wilt bereiken. Het ene verhaal slaagt hier beter in dan het andere. Het is aan te raden de verhalen eerst zelf te lezen, voordat je er mee aan de slag gaat met kinderen, zodat je de meest geschikte en mooie verhalen er tussen uit kunt halen.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:


Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden