Waarom baby huilt

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
recensie baby huilt troosten
Waarom je baby huilt en hoe je je kind kunt troosten, Thomas Harms, Lannoo

'Waarom je baby huilt en hoe je je kind kunt troosten' biedt ouders van een huilbaby inzicht in het huilen van hun kindje en handvaten hoe zij, met een op verbinding gerichte aanpak, stress kunnen reduceren en beter kunnen leren aansluiten bij de behoefte van hun baby. Harms, psycholoog en oprichter van een huilbabykliniek, richt zich hierbij in de eerste plaats op de ouders en laat zien hoe belangrijk het is om je als ouder bewust te zijn van wat jíj voelt en dus overbrengt op je kindje.

In het eerste deel van het boek wordt uitgelegd waarom baby's huilen en welke vormen van huilen we kunnen onderscheiden. Harms maakt onderscheid tussen drie vormen van huilen. Vaak huilen baby's vanuit een behoefte. Ze hebben honger, zijn moe of hebben behoefte aan contact. Dit verdriet is over het algemeen gemakkelijk te verhelpen. Ook huilen veel pasgeborene vanuit herinnering, om eerdere ervaringen te verwerken. De derde vorm van huilen die Harms benoemt is het resonantiehuilen, als reactie op de gemoedstoestand van de ouders of spanningen in de omgeving van het kindje.

In het tweede gedeelte van het boek wordt uitgebreid ingegaan op hoe je als ouder om kunt gaan met de eisen die het hebben van een huilbaby aan je stelt. De nadruk ligt hierbij niet op hoe je zorgt dat je zuigeling minder gaat huilen, maar op hoe je als ouder je kind kunt ondersteunen wanneer het overstuur is en hoe je er kunt zijn voor je kleintje, zonder jezelf hierin te verliezen. Harms benadrukt dat je als ouder een steunpilaar moet zijn voor je baby. Harms gebruikt hiervoor de metafoor van een vuurtoren, de ouder moet een baken zijn, die het kind door zijn/ haar emoties leidt. In dit gedeelte van het boek komt duidelijk naar voren dat Harms een lichaamsgerichte therapeut is. Steeds benadrukt hij het belang van in contact komen en blijven met je lichaam als ouder, om op deze manier er goed te kunnen zijn voor je zoontje of dochtertje.

Het derde deel van het boek gaat in op begeleid huilen. De ouder probeert bij deze methode niet het kind te laten stoppen met huilen, maar begeleidt en ondersteunt de baby, terwijl deze de ruimte krijgt om alle emoties te tonen. Harms legt uit dat ouders met een huilbaby heel veel bezig zijn hun kindje af te leiden van de gevoelens van onbehagen, terwijl het in zijn ogen juist beter is de zuigeling te helpen deze te uiten en zo te verwerken. Tijdens dit begeleid huilen is het belangrijk dat de ouder zich stabiel en rustig voelt, om zo dat baken te zijn dat Harms eerder in het boek benoemde. De adviezen uit het tweede gedeelte van het boek kunnen nu in de praktijk toegepast gaan worden.

'Waarom je baby huilt en hoe je je kind kunt troosten' is in een prettige, toegankelijke stijl geschreven, met veel begrip voor zowel de ouder als het kind. Nergens krijg je als ouder het gevoel dat je het helemaal verkeerd hebt gedaan. Harms maakt veel gebruik van metaforen, die helpen hetgeen hij omschrijft te verduidelijken. De voorbeelden die regelmatig gegeven worden, maken de theorie die Harms uitlegt extra inzichtelijk.


Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden