Weg met het angstduiveltje

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
weg met het angstduiveltje
Weg met het angstduiveltje, Kate Collins-Donnelly, Uitgeverij Nieuwezijds
(10 tot ± 18 jaar)

Ieder kind heeft wel eens last van angstige gedachten en piekermomenten. Maar bij sommige kinderen zijn deze angsten voortdurend aanwezig, ook wanneer hier helemaal geen aanleiding voor is. Er kan dan sprake zijn van een fobie, paniekaanvallen of een angststoornis. Deze kinderen kunnen veel baat hebben bij het werkboek “Weg met het angstduiveltje”
Dit werkboek stimuleert jongeren vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek zelf grip te krijgen op hun angst. In de cognitieve gedragstherapie leer je onrealistische gedachten en overtuigingen op te sporen, te zien welke invloed deze hebben op je angst en deze gedachten en overtuigingen te vervangen door meer realistische.

In “Weg met het angstduiveltje” worden acht stappen doorlopen. De eerste stap is het ontdekken en leren begrijpen wat angst is. Hierna leer je zien dat je zeker niet de enige bent die met angst worstelt. Dan leer je je eigen angst herkennen en zien hoe je angst ontstaan is. De volgende stap is het besef ontwikkelen dat je zelf je angst kan beïnvloeden. Dit is een belangrijke stap omdat de meeste mensen zich erg overspoeld voelen door hun angst en niet het gevoel hebben er invloed op te kunnen uitoefenen. Nadat gekeken is naar de gevolgen die angst kan hebben, wordt het boek afgesloten met de twee belangrijkste stappen, het leren bijsturen van de eigen gedachten en gedrag, om zo de angst te overwinnen.

“Weg met het angstduiveltje” mag met recht een werkboek genoemd worden. Naast veel informatie over angsten, hoe deze kunnen ontstaan, hoe je ze zelf in stand kunt houden en hoe je ze te lijf kunt gaan, zijn er enorm veel opdrachten in uiteenlopende vormen te vinden in het boek. Met behulp van vragenlijsten en invulschema’s worden de jongeren geholpen een duidelijk beeld te krijgen van hun angst. Vaak wordt de opdracht eerst aan de hand van een van de vele voorbeelden in het boek uitgevoerd, om daarna dezelfde opdracht nogmaals uit te voeren met betrekking tot de eigen angst. Ook zijn er een aantal meer creatieve opdrachten te vinden in het boek, zoals de opdracht een interview te verzinnen over angst met een beroemd persoon en de opdracht je eigen angst weer te geven in een tekening, gedicht, rap, fotoserie of ideeën voor een film of theaterstuk.. De lezer wordt hierdoor gestimuleerd echt heel bewust aan de slag te gaan met wat er in “Weg met het angstduiveltje “staat.

“Weg met het angstduiveltje” is een duidelijk geschreven en overzichtelijk werkboek, dat goed lijkt aan te sluiten op de doelgroep (jongeren tussen de 10 en 18 jaar oud). De jongste groep van 10/11 jarige zal zo hier en daar wat extra begeleid moeten worden omdat de tekst voor hen soms nog wat moeilijk kan zijn. Maar het is sowieso een goed idee dat de jongere dit boekje samen met iemand (ouder, leerkracht, hulpverleners etc)doorneemt. De oudste groep, de 16-17 jarige zullen het idee van een angstduiveltje dat je uithongert misschien wat kinderachtig vinden, maar ook voor deze jongeren is er een hoop zinvol materiaal te vinden in dit boek.

Tamar de Vos - van der Hoeven
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden