Omgaan met pesten

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
boek over kinderen ondersteunt kunnen worden bij pestproblematiek
Omgaan met pesten, Margo Henderson, Uitgeverij SWP

In "Omgaan met pesten" beschrijft Margo Henderson, pedagoge gespecialiseerd in pest-problematiek, nauwgezet wat pesten inhoudt. In een hedendaags boek over pesten verwacht je echter ook ruim aandacht voor digitaal pesten. Zeker omdat online pesten vaak samen met 'gewoon' pesten voorkomt. Door de mogelijkheden van internet/social media zijn de mogelijkheden om te pesten veel groter geworden en de kans om eraan te ontsnappen veel kleiner. De schrijfster zegt over cyberpesten dat het "niet zozeer een nieuw verschijnsel is, maar meer een kwestie van oude wijn in nieuwe zakken". Ze noemt hierna wel kort waarom deze vorm van pesten extra ingrijpend kan zijn, maar besteedt aan het fenomeen slechts één alinea in het hele boek. In mijn ogen laat ze hierdoor een groot actueel pestprobleem liggen.

De omschrijving die in het boek gegeven wordt van pesten is gedegen, maar hierdoor soms ook wat uitgebreid en saai. Daarbij lopen niet alle zinnen even lekker en maken de vele voetnoten het lezen van de tekst minder prettig. Voor mensen die het boek lezen vanuit professionele interesse zal dit niet zo zeer een probleem zijn, zij zijn gewend wetenschappelijke teksten (met veel verwijzingen naar onderzoeken in voetnoten) te lezen, maar het maakt het boek in mijn ogen minder toegankelijk voor ouders.
Soms worden ook termen gebruikt die hoogstwaarschijnlijk
niet bij alle ouders bekend zijn, zonder dat deze verder uitgelegd worden. Zo wordt aangeraden gebruik te maken van het 4G-model, maar wordt niet verduidelijkt wat hiermee bedoeld wordt. Ouders lijken toch niet helemaal de doelgroep van dit boek.

In het eerste deel van het boek wordt vanuit de basis uitgediept wat pesten precies inhoudt, waar de grens ligt tussen plagen en pesten, welke verschillende rollen er zijn bij pesten en wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn van pesten.
In "Omgaan met pesten" is veel aandacht voor de groepsdynamiek en welke rol de andere betrokkenen, zijnde de meelopers, de buitenstaanders en de verdedigers, kunnen hebben bij het pesten. Dit zorgt voor een goede, brede benadering van het pestprobleem die zich niet beperkt tot het aanwijzen van een slachtoffer en een schuldige.
Zo kunnen veranderingen in de hele groep bijdragen aan een andere sfeer en daardoor ook aan een andere manier van met elkaar omgaan. Dankzij die nieuwe situatie wordt pesten minder geaccepteerd, komt daardoor minder voor en zullen kinderen het eerder voor elkaar durven op te nemen.

In deel twee wordt beschreven hoe pesten voorkomen en bestreden kan worden. Achtereenvolgens wordt besproken wat de omgeving van het kind, de ouders, de schooldirectie en de leerkracht kunnen doen om pesten te voorkomen en om in te grijpen wanneer er eenmaal sprake is van pesten. Opvallend is dat juist het daadwerkelijk 'omgaan met pesten', maar een zeer beperkt gedeelte van het boek inneemt. Uiteraard is het belangrijk om de achtergrond van het pesten goed te begrijpen en is voorkomen beter dan genezen, maar er is nu wel weinig aandacht voor wat je kunt doen wanneer er eenmaal flink gepest wordt. Terwijl nu juist dat naar mijn idee hetgeen is wat ouders en professionele opvoeders zullen zoeken in dit boek, gezien de titel.


Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden