Begeleiding kinderen gescheiden ouders | Papa en mama uit elkaar

Een goede vorm van begeleiding aan kinderen van gescheiden ouders kan begeleiding binnen een groep zijn. Kinderen herkennen gevoelens en reacties van zichzelf bij andere kinderen en hebben minder het gevoel alleen te staan in hun problemen.Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
Papa en mama gaan uit elkaar

Groepen voor kinderen van gescheiden ouders

drs. T. de Vos- van der Hoeven - oktober 2001

Het verwerken van een echtscheiding is bijna altijd moeilijk voor de kinderen. En hoe goed de ouders ook hun best doen alles soepel te laten verlopen, hoe zeer zij ook hun best doen nog een redelijk contact te onderhouden en alles goed te regelen, toch kan een kind van gescheiden ouders verstrikt raken in zijn of haar eigen gevoelens. De ouders kunnen vaak veel steun geven, maar er kan een moment komen dat zij niet meer voldoende steun kunnen bieden. Dit kan komen doordat de ouders het ook moeilijk hebben met de scheiding, maar het kan ook komen doordat het kind met gevoelens zit die het niet wil of durft te uiten naar de ouders. Gevoelens van boosheid, in de steek gelaten voelen, verdriet. Met name wat oudere kinderen durven deze, vaak verwarrende , gevoelens vaak niet te uiten naar de ouders omdat ze weten dat ze hiermee de ouder pijn zullen doen, wat wel het laatste is wat ze willen, na toch al zo'n verwarrende periode.
Ook kan het kind zo boos of teleurgesteld zijn, dat hij/zij niet met de ouders over de scheiding wil praten.
echtscheiding groep
Wanneer het kind niet meer met de steun van de ouders er uitkomt, kan het goed zijn hulp te zoeken. Een goede vorm van begeleiding voor kinderen van gescheiden ouders kan groepstherapie zijn. Kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud kunnen in een groep van kinderen met gescheiden ouders praten over alles rond de scheiding. Kinderen herkennen hun gevoelens en gedragingen bij de andere kinderen en hebben minder het gevoel alleen te staan met hun problemen.

Doel van de groep

De kinderen leren in de groep hoe ze beter om kunnen gaan met de problemen die ze tegenkomen door de scheiding. Ze komen meestal een keer in de week bij elkaar en iedere week wordt er een ander thema besproken. Zo wordt er een bijeenkomst besteed aan de gevoelens die de kinderen hebben over de scheiding. Er wordt meestal ook een bijeenkomst gepraat over hoe de kinderen problemen kunnen oplossen die ze nu tegenkomen door de scheiding. Vaak wordt er ook gepraat over de wens van de kinderen dat de ouders weer bij elkaar komen en hoe waarschijnlijk dit is.

Een ander thema is het loyaliteitsconflict, veel kinderen van gescheiden ouders hebben het gevoel partij te moeten kiezen in het conflict tussen de ouders. Ook wordt er gesproken over hoe het contact verloopt met de ouder bij wie het kind niet woont. Vaak verandert er bij de ouder bij wie het kind blijft wonen ook veel. Deze ouder moet bijvoorbeeld meer gaan werken, de regels in huis veranderen, er is minder geld, dus bepaalde dingen kunnen niet meer etcetera. Dit thema komt ook aanbod. Ook verlatingsangst is een veel besproken thema in dit soort groepen. Veel kinderen van gescheiden ouders ervaren door het verlies van hun veilige thuisbasis de angst om zelf ook verlaten te worden of de ouders kwijt te raken. Deze gevoelens kunnen zeer verwarrend werken.

Maar niet alleen deze thema's komen aanbod. De thema's zijn enkel bedoelt om de kinderen op weg te helpen. Het is voor kinderen vaak heel moeilijk om zelf problemen naar voren te brengen. De vaardigheden die de kinderen aanleren worden zoveel mogelijk aangeleerd aan de hand van problemen die de kinderen zelf inbrengen. De thema's zijn om de kinderen in gesprek te krijgen over hoe ze zelf de scheiding ervaren.
scheiding afscheid
Wat gebeurt er in de groep

Er wordt veel gesproken met elkaar in de groep. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van sociodrama. Dit is een vorm van groepstherapie. Situatie die door de kinderen als problematisch ervaren worden, worden nagespeeld in de groep. Door daar mee te oefenen en te observeren hoe de andere kinderen in de groep hun problemen beleven en oplossen, kan het kind beter leren omgaan met zijn of haar eigen situatie.
Maar er is iedere bijeenkomst ook ruimte om met elkaar te spelen, het gewoon even gezellig te hebben.

De ouders worden, afzonderlijk van elkaar uitgenodigd voor een ouderavond om op de hoogte te blijven van wat het kind doet in de groep en of het baat lijkt te hebben bij de groep. Wanneer een kind niet voldoende baat lijkt te hebben gehad bij de groep, dan kan er worden overwogen het kind nog een keer aan een groep te laten deelnemen of een andere vorm van begeleiding aan te bieden.

In een scheidingssituatie kan het lezen van een boek over scheiding kinderen helpen. Voor meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com klik je op de titel:
- Van alles twee, M.F. Delfos (4 tot 8 jaar)
- Julia heeft twee huizen, N. Wisse Smit ( 6 tot 9 jaar
- Uit elkaar, Veronique Puts (6 tot 10 jaar) (onze recensie)
- Ik hoor bij jullie allebei, M.J.M. Fiddelaers-Jaspers (6 tot 12 jaar)
- Scheidingklets Invulboek voor kinderen van gescheiden ouders (6 tot 12 jaar)
- Toen ik... Joke van Leeuwen & tot 10 jaar)
- Het jaar van Victor, Aby Hartog ( 9 tot 12 jaar) (onze recensie)
- Je hoeft het niet alleen te doen, Villa Pinedo ( 9 tot 16 jaar)
- Echt spel, Caja Cazemier (vanaf 13 jaar) (onze recensie)
- VRAAG MAAR! Villa Pinedo, Hét vragenspel om met je kind te doen als je gaat scheiden


workshop echtscheiding
Opvoedadvies.nl biedt ook een workshop aan over het effect echtscheiding op kinderen, geschikt voor scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouderverenigingen en alle andere organisatie die samenwerken met ouders en kinderen. De workshop is te vinden op onze pagina: “Workshops
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Vraag per e-mail of advies aan huis

Informatie uit folder: groep voor kinderen van gescheiden ouders. Triversum, ggz Alkmaar.

Een goede vorm van begeleiding aan kinderen van gescheiden ouders kan begeleiding binnen een groep zijn. Kinderen herkennen gevoelens en reacties van zichzelf bij andere kinderen en hebben minder het gevoel alleen te staan in hun problemen.Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden